Weapon

 • 91weapon delivery — ginklo nešimas į taikinį statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis NP nešimas nuo ginklo kovinio panaudojimo vietos į taikinį; tai atliekama ↑ ginklo nešimo į taikinį priemonėmis. atitikmenys: angl. placing; weapon delivery rus …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 92weapon delivery vehicle — ginklo nešimo į taikinį priemonė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ginklų sistemos dalis, užtikrinanti NP nešimą į taikinį. Ginklo nešimo į taikinį priemonė yra: šaulių, tankų ir artilerijos ginklai bei granatsvaidžiai… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 93weapon engagement zone — ginklų naudojimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Oro erdvės gynybos metu – apribota oro erdvė, kurioje ginklų panaudojimas siejamas paprastai su tam tikra ginklų sistema. atitikmenys: angl. fighter engagement zone; missile engagement… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 94weapon systems — ginklų sistema statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vieno ar daugiau ginklų su visa susijusia įranga, valdymo ir aprūpinimo priemonėmis, reikalingomis jiems savarankiškai naudoti, derinys. atitikmenys: angl. weapon systems; weapons systems pranc.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 95weapon — noun /wɛpən/ a) an instrument of attack or defense in combat or hunting, e.g. a gun, missile, or sword b) an instrument or other means of harming or exer …

  Wiktionary

 • 96weapon — Synonyms and related words: A weapons, armament, arms, biological weapons, conventional weapons, cutting edge, deadly weapons, edge, edge tool, featheredge, instruments of destruction, knife edge, missilery, munitions, musketry, nuclear weapons,… …

  Moby Thesaurus

 • 97weapon — sb. HD. 1436. O. and N. 1367 …

  Oldest English Words

 • 98weapon — weap·on || wepÉ™n n. instrument for use in attack or defense in combat (i.e. sword, gun, claws, etc.); any means used to fight with (i.e. skill, wit, etc.) …

  English contemporary dictionary

 • 99weapon — wæpen …

  English to the Old English

 • 100weapon — noun 1》 a thing designed or used for inflicting bodily harm or physical damage. 2》 a means of gaining an advantage or defending oneself. Derivatives weaponed adjective weaponless adjective weaponry noun Origin OE wp(e)n, of Gmc origin …

  English new terms dictionary